NAT Group Tháng Bảy 23, 2020 0 Comments

10 điều cần biết về Đạo luật cải cách EB-5 mới

Vào ngày 8 tháng 3 năm 2018, bản thảo Luật Cải cách Toàn diện Chương trình Thị thực Đầu tư EB-5 đã được công bố. Đạo luật sẽ ủy quyền cho Chương trình Trung tâm vùng EB-5 – hiện đang được thiết lập cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2023. Sự gia hạn này là tin vui vì mang lại sự chắc chắn mà ngành EB-5 đã thiếu trong vài năm qua.

Kể từ khi blog này được công bố, dường như Đạo luật cải cách EB-5 chưa được giới thiệu chính thức vào Quốc hội để thảo luận hoặc tranh luận. Có khả năng nếu Đạo luật cải cách EB-5 không được thông qua trong vài tuần tới, bất kỳ cải cách pháp lý nào cho Chương trình EB-5 trước ngày 30 tháng 9 năm 2018 là không thể. 

Dưới đây là 10 điều cần biết về Đạo luật cải cách EB-5.

Tăng Mức Đầu Tư Tối Thiểu

Đạo luật cải cách EB-5 sẽ tăng mức đầu tư tối thiểu từ $500,000 USD/ $1,000,000 USD lên thành $925,000 USD/ $1,025,000 USD tùy thuộc vị trí của dự án. Ngưỡng đầu tư thấp hơn áp dụng chủ yếu cho các dự án đầu tư vốn nằm ở vùng nông thôn hoặc vùng đô thị ưu tiên đầu tư. Số tiền đầu tư sẽ được điều chỉnh mỗi ba năm. Ngoài ra, Dự thảo Đạo luật cải cách EB-5 cho phép USCIS ban hành quy định để tăng số tiền đầu tư vốn đủ điều kiện.

Số lượng thị thực bảo lưu 

Đạo luật cải cách EB-5 quy định rằng một phần của số lượng visa EB-5 hàng năm sẽ được dành riêng cho những nhà đầu tư vào các khu vực nông thôn (1,450), khu vực đô thị ưu tiên đầu tư (1,450), hoặc các dự án cơ sở hạ tầng (200). Bất kỳ số lượng visa nào chưa sử dụng trong mỗi năm sẽ có sẵn cho những người nhập cư đầu tư vào các loại dự án này trong những năm sau.

Tạo việc làm

Đạo luật cải cách EB-5 tăng yêu cầu tạo 12 việc làm. Tuy nhiên, nó giảm yêu cầu tạo việc làm xuống chỉ còn 9 cho các dự án đầu tư vốn nằm ở khu vực nông thôn, khu vực đô thị ưu tiên đầu tư, Ủy ban Đóng cửa và Sáp nhập căn cứ (Ủy ban BRAC). 

Yêu cầu nghiêm ngặt hơn về nguồn vốn

Nhà đầu tư bao gồm việc cần phải chứng minh nguồn gốc hợp pháp của khoản đầu tư cũng như các chi phí và lệ phí hành chính. 

Tạm dừng Khiếu nại và Giai đoạn chuyển tiếp

Bắt đầu từ ngày áp dụng và kéo dài trong vòng 120 ngày kế tiếp, USCIS sẽ không được ủy quyền chấp nhận hoặc bất kỳ đơn đăng ký I-526 hoặc I-924 mới nào. Trong thời gian này, USCIS sẽ tiếp tục xem xét các đơn xin đang chờ và cập nhật các biểu mẫu thực hiện từng quy định của Đạo luật cải cách EB-5. Khi lệnh tạm dừng được dỡ bỏ, có các quy tắc riêng cho “giai đoạn chuyển tiếp” bắt đầu sau 120 ngày kể từ ngày áp dụng cho đến ngày thứ 365 tiếp theo. Chỉ có 7,000 người nước ngoài (nhà đầu tư chính và các thành viên gia đình của họ) sẽ được chấp nhận trong suốt giai đoạn chuyển tiếp và các đơn này có thể dựa trên mức đầu tư tối thiểu là $925,000 USD. Các đơn xin không được chấp thuận trong giai đoạn chuyển tiếp đã đạt đến giới hạn 7,000 visa sẽ được yêu cầu trả mức đầu tư phụ thuộc vào vị trí của dự án.

Yêu cầu mẫu

Một Trung tâm vùng sẽ được yêu cầu nộp đơn I-924 cho mỗi dự án bao gồm bất kỳ mâu thuẫn nào tồn tại hoặc có thể phát sinh giữa Trung tâm vùng, doanh nghiệp thương mại mới và bất kỳ chủ thể/các luật sư nào của họ; và bất kỳ khoản phí trả cho các đại lý hoặc các nhà giao dịch môi giới tham gia trong việc cung cấp dự án đầu tư vốn.

Không đủ cứu trợ cho những đứa trẻ quá tuổi

Đạo luật cải cách EB-5 không cứu trợ cho các nhà đầu tư có con quá tuổi, chẳng hạn như giữ lại ngày ưu tiên cho bất kỳ Mẫu I-526 nào được nộp sau đó. Nó cho phép nộp đơn I-485 Điều chỉnh tình trạng đồng thời nếu số thị thực là hiện tại.

Phí bổ sung

Theo Đạo luật cải cách EB-5, các Trung tâm vùng sẽ phải trả một khoản phí hàng năm là $20,000 USD vào “Quỹ Tín nhiệm Tạo việc làm, Dự phòng và Phát hiện Gian Lận”, mặc dù số tiền này giảm xuống còn $10,000 USD cho các Trung tâm vùng. Các Trung tâm vùng cũng sẽ có tùy chọn thanh toán phí xử lý cao cấp là $5,000 USD cho các hồ sơ Mẫu I-924. Ngoài ra, USCIS sẽ có quyền tăng phí nộp đơn I-526 để tuân thủ yêu cầu đặt $1,000 USD phí nộp đơn I-526 hiện tại vào Quỹ.

Các biện pháp liêm chính 

Đạo luật cải cách EB-5 đặt ra các yêu cầu bổ sung về lưu giữ hồ sơ, kiểm tra lý lịch và thẩm định đối với các Trung tâm vùng. Bao gồm các biện pháp tuân thủ mới dành cho các nhà quảng cáo trực tiếp và bên thứ ba cũng như tiết lộ về lợi ích được trả cho các nhà quảng cáo đó. Dự luật được đề xuất cũng tiếp tục cung cấp thêm sự giám sát của chính phủ đối với các hoạt động của Trung tâm vùng, chẳng hạn như kiểm toán và thăm quan địa điểm. ​

Rà soát Tư pháp Hạn chế

Mặc dù dự thảo luật này tốt hơn một chút so với đề xuất tương tự trước đó, nhưng nó không bảo vệ nhà đầu tư đã cam kết vốn vào chương trình với kỳ vọng có thể nhập cư trong thời gian hợp lý. Thay đổi phân phối thị thực của chính phủ Hoa Kỳ đặt những nhà đầu tư từ Trung Quốc và bây giờ là Việt Nam vào tình thế bất lợi lớn. Những nhà đầu tư này đã dự đoán khoảng 10,000 thị thực có sẵn vào thời điểm họ đầu tư, nhưng lại phát hiện rằng chính phủ Hoa Kỳ hiện đã cắt giảm nguồn cung thị thực. Điều này thực sự là chính sách tồi tệ và làm suy yếu uy tín của chính phủ Hoa Kỳ và nền tảng chương trình.

Liên hệ NAT Investor để được tư vấn ngay hôm nay!

Hotline: 0932 325 325

Website: https://nat.org.vn/

Email: [email protected]

Địa chỉ: 

105 Cô Giang, P.Cô Giang, Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh

FanpageYoutubeTiktok