NAT Group Tháng Tám 6, 2020 0 Comments

3 điều thích và không thích về hướng dẫn EB-5 mới của USCIS

USCIS đã công bố hướng dẫn mới về thị thực EB-5, cập nhật chính sách thẩm định về các vấn đề liên quan đến đơn I-526 và I-829. Đặc biệt, hướng dẫn mới đã cố gắng làm rõ những rủi ro khi duyệt đơn I-526 và yêu cầu “duy trì” để duyệt đơn I-829. Dưới đây là 3 điều thích và không thích về hướng dẫn mới của USCIS.

Những Điều Thích

Chính Sách Của USCIS hiện hành phù hợp với Quy Định EB-5

Các quy định hiện hành chỉ ra rằng Mẫu I-829 phải kèm theo bằng chứng rằng nhà đầu tư EB-5 “có thiện ý, đáp ứng đáng kể yêu cầu đầu tư vốn theo quy định và liên tục duy trì vốn đầu tư trong 2 năm cư trú có điều kiện”. USCIS hiện đã làm rõ chính sách của mình để phù hợp với quy định: “Thời hạn duy trì là 2 năm tình trạng thường trú nhân có điều kiện của nhà đầu tư. USCIS xem xét bằng chứng của nhà đầu tư để đảm bảo duy trì khoản đầu tư trong 2 năm kể từ ngày nhà đầu tư có được nơi thường trú có điều kiện. Một nhà đầu tư không cần phải duy trì khoản đầu tư của mình sau thời gian duy trì.”

Đơn I-829

USCIS hiểu rõ tình hình về thực tế tồn đọng thị thực EB-5 của Trung Quốc

Những nhà đầu tư EB-5 Trung Quốc đang bị trì hoãn trong hàng đợi thị thực EB-5. Nó cung cấp một số đảm bảo rằng các dự án EB-5 có thể cấu trúc các thỏa thuận đầu tư để đạt được lợi nhuận đầu tư cao hơn sau khi đáp ứng yêu cầu tạo việc làm. Hơn nữa, vì “2 năm cư trú có điều kiện của nhà đầu tư EB-5” phụ thuộc vào thời điểm có sẵn thị thực EB-5, các dự án EB-5 có thể (tùy thuộc vào các điều khoản của các hợp đồng đầu tư và thỏa thuận tổ chức NCE) trả vốn EB-5 cho nhà đầu tư sớm hơn.

Cứu trợ cho những người có Thẻ xanh có Điều kiện với Trung tâm Khu vực bị Chấm dứt

Hướng dẫn mới nêu rõ rằng tình trạng cư trú của một nhà đầu tư EB-5 sẽ không tự động bị chấm dứt nếu người đó đã đầu tư vào doanh nghiệp thương mại mới liên quan đến một trung tâm khu vực mà USCIS chấm dứt. Nhà đầu tư EB-5 vẫn có thể chứng minh tuân thủ yêu cầu EB-5, bao gồm việc dựa vào tạo việc làm gián tiếp, bằng cách chứng minh rằng NCE đã liên quan đến một Trung tâm Khu vực mới. Hướng dẫn mới không cung cấp những lợi ích tương tự cho những nhà đầu tư EB-5 có Đơn I-526 đang chờ giải quyết hoặc đang chờ visa EB-5. Sự khác biệt trong cách USCIS đối xử giữa nhà đầu tư EB-5 có và không có tình trạng thẻ tạm trú xanh điều kiện cho thấy tầm quan trọng cực đại trong việc tiến hành kiểm tra kỹ càng trước khi đầu tư EB-5 vào một Trung tâm Khu vực.

Đơn I-526

Những Điều Không Thích

Quá nhiều thuật ngữ chưa được xác định

Mặc dù chúng tôi chắc chắn đánh giá cao nỗ lực của USCIS để làm cho chính sách xét duyệt EB-5 rõ ràng hơn, nhưng vẫn có quá nhiều sự mơ hồ liên quan đầu tư EB-5. Đặc biệt, việc sử dụng các thuật ngữ mơ hồ hoặc đa nghĩa như “liên quan đến việc tham gia vào thương mại”, “phù hợp với phạm vi kinh doanh liên tục của doanh nghiệp mới” và “thời gian hợp lý thương mại”. Chúng tôi hy vọng USCIS sẽ cung cấp một hướng dẫn cập nhật để làm rõ các thuật ngữ này.

Hiệu lực ngay lập tức

USCIS cho biết chính sách xét duyệt mới của mình có hiệu lực ngay lập tức, từ ngày 14 tháng 6 năm 2017, mặc dù cộng đồng EB-5 không có khả năng xem xét và bình luận về những thay đổi lớn. Có khả năng rằng những quy tắc giải thích hay tuyên bố chính sách này sẽ không nhận được mức độ tôn trọng tương tự nếu/khi chúng bị tranh chấp tại tòa án liên bang.

Cứu trợ thấp đối với các doanh nghiệp thương mại mới với Đơn I-526 đang chờ xử lý muốn tái triển khai

Hướng dẫn mới nêu rõ rằng việc tái triển khai vốn hoàn trả của NCE phải “trong phạm vi của doanh nghiệp thương mại mới đang tồn tại vào thời điểm đó” mà nhà đầu tư EB-5 đã nộp Mẫu I-526. Có vẻ như USCIS cho biết mọi thay đổi như vậy đối với các tài liệu chào bán sau khi Đơn I-526 được nộp sẽ tạo thành một “sự thay đổi quan trọng” mà đòi hỏi nhà đầu tư EB-5 phải nộp lại Đơn I-526 với ngôn ngữ đăng lại được cập nhật.

Liên hệ NAT Investor để được tư vấn ngay hôm nay!

Hotline: 0932 325 325

Website: https://nat.org.vn/

Email: [email protected]

Địa chỉ: 

105 Cô Giang, P.Cô Giang, Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh

Fanpage, Youtube, Tiktok