NAT Group Tháng Mười Hai 26, 2020 0 Comments

5 điều cần biết liên quan đến đơn I-829

Biểu mẫu I-829, Đơn yêu cầu của Nhà đầu tư về việc Hủy bỏ Điều kiện về Tình trạng Thường trú nhân là bước cuối cùng trong quá trình EB-5, trong đó nhà đầu tư cung cấp bằng chứng về đầu tư bền vững và việc tạo việc làm. Biểu mẫu I-829 phải được nộp trong khoảng 90 ngày trước khi hết hạn tình trạng thường trú nhân có điều kiện. Dưới đây là 5 điều cần biết về việc nộp Đơn I-829 trong các tình huống phức tạp:

1. Chấm dứt hoạt động trung tâm vùng

Đối với những người có tình trạng thường trú nhân có điều kiện, việc chấm dứt việc chỉ định của trung tâm vùng tài trợ sẽ không dẫn đến việc chấm dứt tình trạng nhập cư của nhà đầu tư. Nhà đầu tư EB-5 vẫn có thể nộp Biểu mẫu I-829 và được thẩm định với sự phụ thuộc vào việc tạo việc làm gián tiếp.

2. Tổ chức tạo việc làm bị phá sản

USCIS đã thể hiện trong hướng dẫn dự thảo rằng việc tuân thủ yêu cầu về việc nhà đầu tư tiếp tục duy trì đầu tư vốn trong suốt hai năm cư trú có điều kiện vẫn có thể đáp ứng trong trường hợp tổ chức tạo việc làm phá sản. Lưu ý, nếu tiền được hoàn trả cho một doanh nghiệp thương mại mới thông qua tuyên bố phá sản, USCIS sẽ yêu cầu nhà đầu tư chứng minh việc tái triển khai vốn đó trong thời gian duy trì theo hướng dẫn chính sách năm 2017 của USCIS.

3. Trung tâm vùng 

Biểu mẫu I-829 yêu cầu có đủ tài liệu để chứng minh rằng vốn EB-5 đã được sử dụng cho mục đích tạo việc làm. Đối với trung tâm vùng không có kinh nghiệm hoặc không có thỏa thuận hợp tác, nhà đầu tư EB-5 có thể gặp khó khăn để thu thập các tài liệu như là cơ sở cho báo cáo việc tạo việc làm I-829. Điều quan trọng là phải theo dõi và hạch toán chi tiêu trong quá trình xây dựng và để có được các báo cáo tài chính hoạt động chính xác để giải thích cho việc tạo việc làm thông qua doanh thu. Để tránh các vấn đề không cần thiết, nên khuyến nghị cho các nhà đầu tư trong cùng doanh nghiệp mới cung cấp thông tin nhất quán cho USCIS.

4. Thay đổi Mối quan hệ Gia đình

Các thành viên gia đình phụ thuộc (bao gồm cả người chồng/vợ cũ và con cái đạt 21 tuổi hoặc kết hôn) có thể được bao gồm trong Đơn I-829 của nhà đầu tư chính. Nếu không, mỗi người phụ thuộc phải nộp đơn riêng biệt. Tuy nhiên, nếu người đầu tư chính đã qua đời, người chồng/vợ sống sót và con cái có thể được bao gồm trong Đơn I-829 cùng nhau.

5. Yêu cầu xem xét lại tại Tòa án Di trú

Nhà đầu tư EB-5 có Mẫu I-829 bị từ chối có thể yêu cầu xem xét lại việc từ chối trong thủ tục trục xuất trước thẩm phán di trú. Có thể nộp đơn đề nghị xóa bỏ các điều kiện, thẩm phán di trú được giao nhiệm vụ xây dựng một hồ sơ bằng chứng mới. Cho đến khi lệnh trục xuất trở thành quyết định cuối cùng, nhà đầu tư phải được cấp tem Mẫu I-551 tạm thời cho phép làm việc và đi lại tại văn phòng USCIS địa phương.

Đơn I-829

Liên hệ NAT Investor để được tư vấn ngay hôm nay!

Hotline: 0932 325 325

Website: https://nat.org.vn/

Email: [email protected]

Địa chỉ: 

105 Cô Giang, P.Cô Giang, Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh

FanpageYoutubeTiktok