17 Properties

Christian Tyler Properties

Opening Hours 08:00-16:30
Languages English

About Me

Christian Tyler Properties, LLC (“CTP”) là một công ty phát triển bất động sản, mua bán, đầu tư và quản lý toàn diện tư nhân có trụ sở tại Tampa, Florida.

Được thành lập vào năm 1995, CTP tìm cách áp dụng chiến lược gia tăng giá trị, thực thi để tái phát triển và định vị lại các bất động sản thương mại bán lẻ và văn phòng, nhà ở nhiều gia đình, chăm sóc người cao tuổi (chăm sóc trợ giúp và chăm sóc trí nhớ) và các bất động sản phân khu dân cư thành mục đích sử dụng cao nhất của chúng trong các thị trường có rào cản gia nhập cao.

Ngoài ra, CTP sẽ chọn lọc thực hiện phát triển từ đầu khi điều kiện thị trường phù hợp, tập trung nỗ lực của họ ở khu vực Đông Nam Hoa Kỳ. CTP tự hào về kinh nghiệm sâu rộng của mình. Chúng bao gồm các dự án phát triển bất động sản thương mại từ đầu của họ và trong việc mua lại các bất động sản gặp khó khăn. Sự tham gia của CTP vào EB-5 bắt đầu vào năm 2011. Cùng với các đối tác của họ, CTP đã đặt hàng trăm nhà đầu tư vào Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5.

Socials: