17 Properties

Jackson Walker

Website: Jw.com
Opening Hours 08:00-16:30
Languages English

About Me

Kể từ khi thành lập vào năm 1887, Jackson Walker đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển và tăng trưởng của doanh nghiệp Texas. Luật sư của chúng tôi đã đại diện cho một số công ty có ảnh hưởng nhất trong tiểu bang này trong các ngành công nghiệp quan trọng đã định hình lịch sử Texas, bao gồm ngành đường sắt, khai thác dầu và khí, truyền thông và chăm sóc sức khỏe. Ngày nay, chúng tôi vẫn vững vàng với gốc rễ tại Texas trong khi phục vụ khách hàng trên khắp thế giới.

Câu chuyện của JW bắt đầu với hai anh em, John và George Robertson, mang kiến thức pháp lý của họ đến Dallas. Trong ba thập kỷ qua, Hãng đã mở rộng đến sáu văn phòng và đã kết hợp sức mạnh cùng các hãng đáng chú ý trên đường đi, điều này đã tăng cường khả năng của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Socials: