17 Properties

Mandeville & Associates

Opening Hours 08:00-16:30
Languages English

About Me

Kể từ năm 1986, Mandeville & Associates đã cung cấp dịch vụ tư vấn dành cho các doanh nhân quốc tế trên mọi châu lục muốn định cư ở Hoa Kỳ, Canada và Châu Âu. Với trụ sở chính tại Hồng Kông và các chuyên gia thường trú trên toàn thế giới, Mandeville & Associates cung cấp một loạt các dịch vụ tư vấn và nhập cư với đội ngũ luật sư chuyên gia và chuyên gia nhập cư đa ngôn ngữ.
Các chương trình di cư kinh doanh, như chương trình nhà đầu tư nhập cư, chương trình visa khởi nghiệp và các chương trình cư trú theo đầu tư khác, cho phép ứng viên thành công, vợ/chồng và con cái phụ thuộc được cấp visa cư trú và tình trạng này có thể dẫn đến quốc tịch với các điều kiện nhất định.
Mandeville & Associates cung cấp các dịch vụ chuyên biệt cho các chuyên gia, nhà môi giới và tư vấn nhập cư tuyển dụng ứng viên cho việc nhập cư vào Hoa Kỳ, Canada và Châu Âu thông qua chương trình di cư kinh doanh của mình.

Socials: