NAT Group Tháng Tám 4, 2023 0 Comments

Bản tin Visa Bulletin Mỹ – Tháng 9/2023

Bộ Ngoại giao – Cục Lãnh sự Mỹ đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 9 năm 2023. Tất cả các quốc gia vẫn giữ nguyên ngoại trừ Trung Quốc và Ấn Độ trong hạng mục EB-5 đang bị hạn chế. Ngày hành động cuối cùng của Trung Quốc vẫn là ngày 8 tháng 9 năm 2015, vẫn như cũ kể từ tháng 5/2023; và ngày của Ấn Độ vẫn là ngày 1 tháng 4 năm 2017, từ tháng Bảy. Ngoài ra, đối với các danh mục dành riêng mới, tất cả các quốc gia đều là “C”.

Các loại visa diện việc làm

  • EB-1: Lao động ưu tiên, chiếm 28.6% mức toàn cầu
  • EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội: chiếm 28.6% mức toàn cầu
  • EB-3: Lao động tay nghề và các lao động khác, chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số visa không sử dụng diện EB1, EB2
  • EB-4: Di dân đặc biệt: chiếm 7.1% mức toàn cầu
  • EB-5: Khối tạo việc làm: chiếm 7.1% mức toàn cầu, trong đó 32% hạn mức được ưu tiên như sau: 20% dành cho những người đầu tư vào khu vực nông thôn; 10% dành cho người đầu tư vào khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao; 2% dành cho những người đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng. 68% còn lại không được ưu tiên và được phân bổ cho người nhập cư tiêu chuẩn khác.

Các danh mục ưu tiên dựa trên việc làm sẽ đạt đến giới hạn vào tháng 9

Bộ Ngoại giao đã thông báo rằng giới hạn của danh mục ưu tiên dựa trên việc làm sẽ đạt trước ngày 30 tháng 9. Năm nay, giới hạn được tính là 197.071 thị thực so với giới hạn thị thực tổng thể là 281.507 của năm 2022. Khi đạt giới hạn thị thực, cần phải điều chỉnh danh mục ưu tiên thành “Unauthorized”.

Bảng A – Ngày thụ lý đơn (Final Action Dates – ngày hành động cuối cùng)

Trong bảng dưới đây, ngày thụ lý hồ sơ được phân loại như sau:

  • “C” (Current): đang thụ lý hồ sơ, nghĩa là số visa hiện có sẵn cho các ứng viên đủ điều kiện;
  • “U” (Unauthorized): không thể sử dụng, nghĩa là số visa hiện không còn.
Diện việc làmCác quốc gia khác trên thế giớiTRUNG QUỐCẤN ĐỘMEXICOPHILIPPINES
EB-101/08/202301/02/202201/01/201201/08/202301/08/2023
EB-201/04/202208/07/201901/01/201101/07/202201/07/2022
EB-301/05/202001/09/201901/01/200901/05/202001/05/2020
Other Workers01/05/202001/09/201501/01/200901/05/202001/05/2020
EB-5(bao gồm C5, T5, I5, R5)C01/09/201501/04/2017CC
EB-5 phân bổ cho khu vực dành riêng cho vùng nông thôn (20%)CCCCC
EB-5 phân bổ cho khu vực dành riêng cho tỷ lệ thất nghiệp cao (10%)CCCCC
EB-5 phân bổ cho khu vực dành riêng cho dự án cơ sở hạ tầng (2%)CCCCC

Bảng B – Ngày tiếp nhận đơn

Tất cả các diện đầu tư EB-5 vẫn trong tình trạng có sẵn visa, nhưng ngoại trừ 2 quốc gia Trung Quốc và Ấn Độ. 

Diện việc làmCác quốc gia khác trên thế giớiTRUNG QUỐC ẤN ĐỘMEXICO PHILIPPINES 
EB-1C01/6/202201/6/2022CC
EB-201/12/20228/10/201901/05/201201/12/202201/12/2022
EB-301/05/202301/11/201901/08/201201/05/202301/05/2023
Other Workers01/06/202001/01/201601/08/201201/06/202001/06/2020
EB-5(bao gồm C5, T5, I5, R5)C01/01/201608/12/2019CC
EB-5 phân bổ cho khu vực dành riêng cho vùng nông thôn (20%)CCCCC
EB-5 phân bổ cho khu vực dành riêng cho tỷ lệ thất nghiệp cao (10%)CCCCC
EB-5 phân bổ cho khu vực dành riêng cho dự án cơ sở hạ tầng (2%)CCCCC

Nguồn: https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2023/visa-bulletin-for-september-2023.html 

Liên hệ NAT Investor để được tư vấn ngay hôm nay!

Hotline: 0932 325 325

Website: https://nat.org.vn/

Email: [email protected]

Địa chỉ: 

105 Cô Giang, P.Cô Giang, Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh

FanpageYoutubeTiktok