NAT Group Tháng Chín 19, 2023 0 Comments

Bản tin Visa tháng 10 năm 2023

Vào ngày 15 tháng 9 năm 2023, Bộ Ngoại giao đã phát hành Bản tin Thị thực tháng 10 năm 2023, cho biết những người nộp đơn xin thẻ xanh nào đủ điều kiện để tiếp tục dựa trên ngày nộp đơn đầu tiên của họ. 

Bản tin Visa ảnh hưởng đến những quốc gia nơi có nhiều đơn xin thẻ xanh được nộp hơn số thẻ xanh có sẵn cho năm tài chính. Ở Ấn Độ và Trung Quốc có nguy cơ bị tồn đọng hồ sơ và phải đợi ngày ưu tiên trở thành “hiện tại” để có thể nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng (là giai đoạn cuối cùng trong quy trình cấp thẻ xanh).

Bảng A – Ngày thụ lý đơn

Trong bảng dưới đây, ngày thụ lý hồ sơ được phân loại như sau:

  • “C” (Current): đang thụ lý hồ sơ, nghĩa là số visa hiện có sẵn cho các ứng viên đủ điều kiện;
  • “U” (Unauthorized): không thể sử dụng, nghĩa là số visa hiện không còn.
Diện việc làmCác quốc gia khác trên thế giớiTRUNG QUỐC – đại lụcẤN ĐỘMEXICOPHILIPPINES
EB-1C15/02/202201/01/2017CC
EB-208/07/202201/10/201901/01/201208/07/202208/07/2022
EB-301/12/202101/01/202001/05/201201/12/202101/12/2021
Other Workers01/08/202001/01/201601/05/201201/08/202001/05/2020
EB-5(bao gồm C5, T5, I5, R5)C01/10/201515/12/2018CC
EB-5 phân bổ cho khu vực dành riêng cho vùng nông thôn (20%)CCCCC
EB-5 phân bổ cho khu vực dành riêng cho tỷ lệ thất nghiệp cao (10%)CCCCC
EB-5 phân bổ cho khu vực dành riêng cho dự án cơ sở hạ tầng (2%)CCCCC

Bảng B – Ngày tiếp nhận đơn

Tất cả các diện đầu tư EB-5 vẫn trong tình trạng có sẵn visa, nhưng ngoại trừ 2 quốc gia Trung Quốc và Ấn Độ. 

Theo Bản tin Visa tháng 10, loại thẻ xanh đầu tiên dựa trên việc làm (EB-1) là “hiện hành” đối với tất cả các quốc gia ngoại trừ Ấn Độ và Trung Quốc. Công dân Ấn Độ có ngày ưu tiên từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 trở về trước hiện đủ điều kiện để tiếp tục. Công dân Trung Quốc có ngày ưu tiên là ngày 1 tháng 8 năm 2022 có thể tiếp tục xử lý đơn đăng ký của mình. 

EB-2 công dân Ấn Độ có ngày ưu tiên là 15 tháng 5 năm 2012 và công dân EB-2 Trung Quốc có ngày ưu tiên là ngày 1 tháng 1 năm 2020 có thể tiếp tục. 

Trong danh mục EB-3, công dân Ấn Độ có ngày ưu tiên là ngày 1 tháng 8 năm 2012 và công dân Trung Quốc có ngày ưu tiên là ngày 1 tháng 9 năm 2020, có đủ điều kiện để nộp đơn điều chỉnh trạng thái cho thẻ xanh của họ. 

EB-5: Tạo việc làm: 7,1% mức trên toàn thế giới, trong đó 32% dành riêng như sau: 20% dành cho những người nhập cư đủ tiêu chuẩn đầu tư vào khu vực nông thôn; 10% dành cho những người nhập cư đủ tiêu chuẩn đầu tư vào khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao; và 2% dành cho những người nhập cư đủ tiêu chuẩn đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng. 68% còn lại không được dành riêng và được phân bổ cho tất cả những người nhập cư đủ tiêu chuẩn khác. Như vậy năm 2023 là một năm chắc hẳn có nhiều sự thuận lợi cho chương trình định cư Mỹ diện EB-5 đến từ các dự án thuộc khu vực nông thôn vì có 20% visa ưu tiên cho nhà đầu tư.

Diện việc làmCác quốc gia khác trên thế giớiTRUNG QUỐC – đại lụcẤN ĐỘMEXICO PHILIPPINES 
EB-1C01/08/202201/07/2019CC
EB-201/01/202301/01/202001/05/201201/01/202301/01/2023
EB-301/02/202301/09/202001/08/201201/02/202301/01/2023
Other Workers15/12/202001/06/201701/08/201215/12/202001/05/2020
EB-5(bao gồm C5, T5, I5, R5)C01/01/201708/04/2022CC
EB-5 phân bổ cho khu vực dành riêng cho vùng nông thôn (20%)CCCCC
EB-5 phân bổ cho khu vực dành riêng cho tỷ lệ thất nghiệp cao (10%)CCCCC
EB-5 phân bổ cho khu vực dành riêng cho dự án cơ sở hạ tầng (2%)CCCCC

Liên kết liên quan: