NAT Group Tháng Ba 6, 2020 0 Comments

Các phương pháp tốt nhất để thành công EB-5 gần đây

Do luận điệu chống nhập cư của chế độ chính trị hiện tại, khả năng đẩy nhanh việc xét xử đơn đăng ký hoặc đơn xin trợ cấp nhập cư trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Ngoại trừ các đơn đăng ký hoặc đơn yêu cầu có sẵn Dịch vụ xử lý cao cấp, USCIS sẽ xem xét tất cả các yêu cầu giải quyết nhanh từng trường hợp. Tất cả các yêu cầu giải quyết nhanh phải được hỗ trợ bởi bằng chứng tài liệu và quyết định chấp thuận hay từ chối thuộc quyền quyết định của USCIS.

Tiêu chí yêu cầu xúc tiến nhanh

USCIS đã cung cấp các tiêu chí sau để xác định xem có đủ điều kiện để yêu cầu giải quyết nhanh hay không:

  • Tổn thất tài chính nghiêm trọng cho một công ty hoặc cá nhân
  • Lý do nhân đạo khẩn cấp
  • Các lợi ích bắt buộc của chính phủ Hoa Kỳ (chẳng hạn như các trường hợp khẩn cấp đối với Bộ Quốc phòng hoặc DHS, hoặc các lợi ích an toàn công cộng hoặc an ninh quốc gia khác).

Các phương pháp hay nhất

Sau đây là một số phương pháp hay nhất mà công ty chúng tôi đã sử dụng để tăng cơ hội thành công cho các yêu cầu xúc tiến:

  • Sao lưu tất cả các xác nhận với bằng chứng tài liệu khách quan, đáng tin cậy
  • Khiến USCIS cảm động: Các yêu cầu đẩy nhanh được chấp thuận thường là những yêu cầu sử dụng một câu chuyện “cảm động” để bổ sung các bằng chứng tài liệu đã nộp.
  • Cung cấp thư ủng hộ từ các bên liên quan cấp địa phương và quốc gia: Đặc biệt có liên quan để đáp ứng tiêu chí lợi ích của chính phủ Mỹ được đề cập ở trên, các thư ủng hộ từ Đại biểu hoặc Thượng nghị sĩ Mỹ, các cơ quan liên bang hoặc tiểu bang quan tâm, và/hoặc các tổ chức phát triển kinh tế địa phương có thể hữu ích trong việc giúp giải quyết nhanh yêu cầu.

Công ty NAT Investor có lịch sử thành công dài đối với yêu cầu đẩy nhanh. Một ví dụ gần đây liên quan đến 15 đơn I-526 đang chờ xem xét liên quan đến một Đơn vị Tạo việc làm mà đã sử dụng vốn EB-5 để phát triển, xây dựng và vận hành một Cơ sở Chăm sóc Hỗ trợ và Quản lý. Văn phòng của chúng tôi đã lập luận rằng việc không chấp thuận yêu cầu đẩy nhanh sẽ dẫn đến thiệt hại tài chính nghiêm trọng cho một doanh nghiệp Mỹ, trong trường hợp không có nguồn vốn, doanh nghiệp Mỹ có nguy cơ thất bại. Công ty của chúng tôi sau đó đã làm cho USCIS cảm động bằng cách truyền đạt rằng 74 người cao tuổi, tất cả đều ở trong nhóm tuổi dễ bị nhiễm COVID-19 nhất, sẽ bất ngờ không còn nơi ở nếu yêu cầu đẩy nhanh không được chấp thuận. Tất cả các luận điểm trên đã được hỗ trợ mạnh mẽ bằng bằng chứng tài liệu, và tất cả 15 đơn I-526 đang chờ xem xét đã nhận được sự xem xét đẩy nhanh.

Đơn I-526

Liên hệ NAT Investor để được tư vấn ngay hôm nay!

Hotline: 0932 325 325

Website: https://nat.org.vn/

Email: [email protected]

Địa chỉ: 

105 Cô Giang, P.Cô Giang, Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh

Fanpage, Youtube, Tiktok