NAT Group Tháng Sáu 30, 2022 0 Comments

Thẩm phán ra phán quyết cho USCIS chấp thuận các đơn đăng ký mới – Câu hỏi thường gặp dành cho nhà đầu tư

Vào thứ Sáu, ngày 24 tháng 6 năm 2022, một Thẩm phán Tòa án Quận Liên bang đã ra phán quyết ủng hộ trung tâm vùng thách thức việc USCIS thực hiện một số phần của Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2022. Trong một lệnh sơ bộ trên toàn quốc, Thẩm phán đã ra lệnh rằng các trung tâm vùng hiện có giữ lại chỉ định của họ và có thể nộp đơn xin phê duyệt trước dự án và các nhà đầu tư có thể nộp đơn I-526 liên quan. Đây là một bước tiến lớn kể từ khi Thẩm phán ra lệnh cho USCIS bắt đầu chấp nhận các đơn đăng ký đầu tư trung tâm vùng EB-5 mới.

Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp của các nhà đầu tư

1. Quyết định này có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư mới?

– Các trung tâm vùng đã được chỉ định trước đây có thể nộp đơn xin phê duyệt dự án bằng biểu mẫu I-956F và các nhà đầu tư trong dự án đó sẽ được phép nộp đơn I-526 cá nhân mà không cần chờ phê duyệt.

2. Các nhà đầu tư có thể nộp đơn I-485 điều chỉnh tình trạng cùng với I-526 không?

– Có, nếu có số thị thực nhập cư, nhà đầu tư có thể nộp đơn xin điều chỉnh mẫu I-485. (Hiện tại chỉ có Trung Quốc xếp hàng chờ đợi, nhưng các hạng mục mới dành riêng cho Dự trữ nông thôn, Thất nghiệp cao và Cơ sở hạ tầng vẫn đang áp dụng và thị thực có sẵn cho những người chịu trách nhiệm về Trung Quốc). USCIS hiện được ủy quyền chấp nhận điều chỉnh trạng thái của biểu mẫu I-485 cho cả biểu mẫu I-526 đang chờ xử lý và đã được phê duyệt.

Đơn I-485

3. Các nhà đầu tư nộp đơn I-485 cùng với I-526 có thể du lịch ngoài được không?

– Trừ khi người nộp đơn có thị thực H-1B, L-1, L-2 hoặc H-4 hợp lệ, các nhà đầu tư sẽ cần có giấy phép du lịch trước bảo lưu. Hiện giấy phép này bị trì hoãn và mất hơn 9-10 tháng để xử lý.

Đơn I-526

4. Các nhà đầu tư nộp đơn I-485 cùng với I-526 có thể làm việc trong thời gian chờ ở Mỹ không?

– Nếu người nộp đơn có giấy phép lao động hợp pháp, trong hầu hết các trường hợp họ sẽ được phép làm việc. Việc nộp đơn điều chỉnh sẽ cung cấp giấy phép lao động, nhưng việc cấp giấy phép lao động đã bị trì hoãn. Chúng tôi hy vọng sẽ thấy cải thiện trong thời gian xử lý giấy phép lao động và có thể thấy giấy phép lao động mới được cấp trong vòng 6 tháng sau khi nộp đơn điều chỉnh tình trạng.

5. Lời khuyên cho các trung tâm vùng:

– Các trung tâm vùng được khuyến nghị nộp đơn chứng nhận dự án I-956F càng sớm càng tốt để họ có thể chấp nhận đầu tư của các nhà đầu tư và nộp đơn cá nhân I-526. Đạo luật Cải cách và Trung thực (RIA) yêu cầu các tài liệu cung cấp được cập nhật để đảm bảo tuân thủ luật chứng khoán và các yêu cầu khác về thông tin tiết lộ.

6. Các trung tâm vùng có cần phải nộp đơn I-956 không?

– Các trung tâm vùng đã được ủy quyền trước đây không cần phải nộp đơn I-956 để hỗ trợ dự án EB-5 hoặc đơn cá nhân, nhưng chúng tôi đang chờ thêm hướng dẫn từ USCIS.

Đơn I-956

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Do quyết định này đảo ngược quyết định của USCIS rằng các trung tâm vùng được phê duyệt trước đó đã bị chấm dứt , nên có vẻ như các trung tâm vùng được chỉ định trước đây hiện được phép tiến hành kinh doanh cho đến khi có quyết định cuối cùng. Dự kiến USCIS sẽ cung cấp hướng dẫn trong vài ngày tới để thực hiện quyết định này. USCIS có thể kháng cáo quyết định, nhưng rất có thể USCIS sẽ phát triển một quy trình để thực hiện quyết định của Thẩm phán. Mặc dù không chắc, USCIS có thể cố gắng bảo vệ quan điểm của mình bằng cách tìm kiếm một phán quyết tóm tắt. Tin tốt là các đơn đăng ký được nộp đúng cách sẽ phải được chấp nhận ngay bây giờ và quyết định này có lợi cho cả các dự án trung tâm vùng đang tìm cách gây quỹ và các nhà đầu tư đang tìm kiếm thẻ xanh.

Liên hệ NAT Investor để được tư vấn ngay hôm nay!

Hotline: 0932 325 325

Website: https://nat.org.vn/

Email: [email protected]

Địa chỉ: 

105 Cô Giang, P.Cô Giang, Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh

FanpageYoutubeTiktok