NAT Group Tháng Mười Hai 8, 2021 0 Comments

Câu hỏi thường gặp về chương trình trung tâm vùng EB-5

Bernie Wolfsdorf, Đối tác Quản lý của WR Immigration, nói: “Nếu chính phủ Hoa Kỳ không kéo dài chương trình sau 30 lần gia hạn liên tiếp, điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến Hoa Kỳ như một thị trường đầu tư đáng tin cậy và chúng ta sẽ chứng kiến sự giảm mạnh hơn nữa trong Đầu tư Trực tiếp Nước ngoài (FDI). FDI gần đây đã ghi nhận một sự sụt giảm 49% xuống còn ước tính $134 tỷ USD. Điều này ảnh hưởng đến Hoa Kỳ ở nhiều lĩnh vực quan trọng bao gồm việc mất việc làm. Mặc dù tôi tin rằng Quốc hội sẽ ít nhất bảo toàn các nhà đầu tư di trú hiện hữu đã tuân theo các quy định, nhưng khó hiểu về mặt lý thuyết khi Quốc hội phân phát 55,000 thẻ xanh trong cuộc xổ số ngẫu nhiên. Nhưng những nhà đầu tư di trú đã đầu tư hàng tỷ đô la vào nền kinh tế Hoa Kỳ và đã tạo ra hàng chục nghìn việc làm lại bị lãng quên? Nhiều nhà đầu tư đã tích lũy từng đô la một một cách cẩn thận để đầu tư vào chương trình EB-5 để mang lại cơ hội học tập và tận hưởng cuộc sống thịnh vượng tại Mỹ cho gia đình, con cái họ. Quốc hội đang chơi trò không công bằng với những nhà đầu tư này”.

Dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi thường được đặt ra bởi những nhà đầu tư EB-5.

Chuyện gì đã xảy ra vào Ngày 3 tháng 12 năm 2021?

Ngày 3 tháng 12 năm 2021, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua một Nghị quyết tiếp tục để tài trợ cho chính phủ liên bang ở mức hiện tại cho đến ngày 18 tháng 2 năm 2022, ngăn chặn việc đóng cửa nhưng không liên quan đến chương trình EB-5.

Tại sao việc tái ủy quyền chương trình Trung tâm vùng EB-5 không được bao gồm?

Các báo cáo cho thấy Quốc hội mong muốn ủy quyền lại chương trình Trung tâm vùng EB-5, nhưng nó dường như không phải là một ưu tiên. Đảng Dân chủ không muốn giúp đỡ cho những nhà đầu tư di trú giàu có mà không phải là người xin tị nạn hoặc diện bảo lãnh và hiện đang ở diện DACA.

Liệu USCIS có từ chối các Mẫu I-526 hoặc Mẫu I-485 đang chờ xử lý do các nhà đầu tư EB-5 nộp không?

Vào tháng 10 năm 2021, USCIS đã viết: “Cho đến thông báo tiếp theo, chúng tôi sẽ giữ lại bất kỳ đơn yêu cầu hoặc đơn đăng ký nào đang chờ xử lý thuộc các loại biểu mẫu. Vào cuối năm 2021, trừ khi có luật mới cho các trung tâm vùng, chúng tôi sẽ đánh giá lại xem có nên duy trì quy định này hay không”.

Tại thời điểm này, những người đang chờ xem xét đơn xin điều chỉnh tình trạng có thể tiếp tục lưu trú hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Đơn I-485

Đơn I-526

Liệu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có cấp Thẻ Di trú cho nhà đầu tư Trung tâm vùng EB-5?

Không. Bản tin Thị thực tháng 12 năm 2021 nêu rõ: “Không thể cấp thị thực I5 hoặc R5 ở nước ngoài hoặc hành động cuối cùng được thực hiện để điều chỉnh các trường hợp tình trạng sau ngày 30 tháng 6 năm 2021.”

Liệu con cái của tôi có quá tuổi trong thời gian tạm ngưng của chương trình Trung tâm vùng?

Theo Luật Bảo vệ Độ tuổi của trẻ em, thời gian khi Đơn I-526 vẫn đang chờ xem xét (bao gồm cả thời gian tạm ngưng) thường có thể trừ đi khỏi tuổi của trẻ khi Đơn I-526 được chấp thuận. 

Tình trạng tạm ngưng ảnh hưởng đến khả năng thu hồi đầu tư EB-5 của tôi như thế nào?

Một nhà đầu tư phải duy trì ít nhất là trong hai năm tình trạng thẻ xanh có điều kiện. Do đó, quỹ đầu tư EB-5 cần được duy trì trong một khoảng thời gian dài hơn nếu USCIS mất thời gian để xem xét Đơn I-526.

USCIS có thẩm định các Đơn I-765 và I-131 liên quan đến các Đơn I-485 đang chờ xem xét của nhà đầu tư Trung tâm vùng EB-5 không?

Có. USCIS sẽ tiếp tục chấp nhận và thẩm định các Đơn I-765 và I-131 liên quan đến các Đơn I-485 đang chờ xem xét này, cũng như các gia hạn.

USCIS có thẩm định các Đơn I-829 do nhà đầu tư Trung tâm vùng EB-5 nộp không?

Có.

Đơn I-829

Nhà đầu tư có các tùy chọn gì để tiếp tục lưu trú tại Hoa Kỳ hoặc nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong thời gian tạm ngưng của chương trình Trung tâm vùng EB-5?

Vui lòng liên hệ NAT Investor để được tư vấn và thảo luận về các chi tiết cụ thể. Có thể đáng xem xét việc nộp đơn trong cuộc xổ số H-1B nếu có một nhà tuyển dụng ở Hoa Kỳ sẵn sàng đệ đơn. Hoặc có thể có khả năng đăng ký một khóa học gia hạn tại trường đại học để bù đắp khoảng thời gian nếu người nộp đơn muốn học. Một tùy chọn khác dành cho những người đặc biệt là visa O-1 cho những người có khả năng đặc biệt.

Liên hệ NAT Investor để được tư vấn ngay hôm nay!

Hotline: 0932 325 325

Website: https://nat.org.vn/

Email: [email protected]

Địa chỉ: 

105 Cô Giang, P.Cô Giang, Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh

Fanpage, Youtube, Tiktok