NAT Group Tháng Ba 11, 2022 0 Comments

Chương trình EB-5 được ủy quyền đến ngày 30 tháng 9 năm 2027

Với chữ ký của Tổng thống Biden, Chương trình Trung tâm Vùng EB-5 – hết hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 – đã được cấp phép lại cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2027, theo “Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2022”.

WR Immigration rất vui khi thấy rằng Quốc hội đã giữ nguyên quan điểm của mình đối với các nhà đầu tư hiện tại, EB-5 tiếp tục thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm tạo việc làm cho những người lao động Hoa Kỳ đủ điều kiện trong tương lai gần.

Một số cập nhật hiện sẽ trở thành một phần của luật EB-5, USCIS cần tham gia vào quá trình xây dựng quy tắc hành chính và cung cấp thêm sự rõ ràng cho các bên liên quan EB-5.

Quan trọng nhất, luật bao gồm cho phép USCIS tiếp tục xử lý đơn yêu cầu của các nhà đầu tư nhập cư được nộp vào hoặc trước ngày 30 tháng 9 năm 2026, nếu Quốc hội không tiếp tục ủy quyền lại cho chương trình Trung tâm Vùng trong tương lai.

Các thay đổi bao gồm:

 • Tăng khoản đầu tư lên $1,050,000 USD hoặc $800,000 USD cho các khoản đầu tư vào khu vực nông thôn hoặc khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao 
 • “Thị thực dành riêng” cho người nhập cư đầu tư vào các vùng nông thôn (20% hoặc khoảng 2.000 visa), khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao (10% hoặc khoảng 1.000 visa) hoặc trong các dự án cơ sở hạ tầng (2% hoặc khoảng 200 visa).
 • Tự động điều chỉnh số tiền đầu tư tối thiểu sau mỗi 5 năm.
 • Chỉ định “khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao” do Bộ trưởng An ninh Nội địa hoặc người được chỉ định chỉ định trong thời hạn 2 năm (có thể gia hạn).
 • Các biện pháp bảo vệ độ tuổi dành cho trẻ em thường trú có điều kiện vẫn chưa lập gia đình và cha mẹ của chúng nộp lại Mẫu I-526 mới trong vòng một năm sau khi chấm dứt tình trạng thường trú nhân hợp pháp có điều kiện.
 • Nộp đồng thời Mẫu I-526 và Mẫu I-485 cho những người có thị thực ngay lập tức.
 • Hạn chế về tỷ lệ việc làm có thể được đáp ứng thông qua tạo việc làm gián tiếp hoặc thông qua hoạt động xây dựng.
 • Các yêu cầu lưu giữ hồ sơ bổ sung của Trung tâm vùng và kiểm toán của DHS đối với việc quản lý quỹ của Trung tâm vùng và các chuyến thăm thực địa tới các tổ chức tạo việc làm.
 • Yêu cầu đối với các Trung tâm khu vực nộp đơn mẫu I-924 cho USCIS trước khi nhà đầu tư nhập cư nộp Mẫu I-526.
 • Chứng nhận lại hàng năm của Trung tâm vùng xác nhận việc tuân thủ luật chứng khoán Hoa Kỳ và luật chứng khoán hiện hành của tiểu bang.
 • Thành lập Quỹ Liêm chính EB-5 được tài trợ bởi các khoản phí hàng năm bổ sung của các Trung tâm Vùng và các nhà đầu tư nhập cư khi nộp Mẫu I-526.
 • Cập nhật các yêu cầu về tái phân bổ vốn tới “bất kỳ nơi nào trong Hoa Kỳ hoặc các lãnh thổ của Hoa Kỳ nhằm mục đích duy trì vốn của nhà đầu tư trước rủi ro”.
 • Các hạn chế và cấm vận đối với những người liên quan đến Trung tâm vùng.
 • Đăng ký các nhà tiếp thị trực tiếp và bên thứ ba với USCIS.
 • Bảo vệ các nhà đầu tư thiện chí sau khi chấm dứt Trung tâm vùng 

Đối với các câu hỏi về vấn đề EB-5, vui lòng liên hệ với luật sư NAT Investor.

Liên hệ NAT Investor để được tư vấn ngay hôm nay!

Hotline: 0932 325 325

Website: https://nat.org.vn/

Email: [email protected]

Địa chỉ: 

105 Cô Giang, P.Cô Giang, Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh

Fanpage, Youtube, Tiktok