NAT Group Tháng Bảy 19, 2022 0 Comments

Công bố biểu mẫu nhà đầu tư nhập cư EB-5 mới

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã sửa đổi Mẫu I-526, Đơn xin nhập cư của Doanh nhân nước ngoài, để phù hợp với Đạo luật cải cách và liêm chính EB-5 năm 2022, đã tạo ra những thay đổi đáng kể đối với yêu cầu nộp đơn và đủ điều kiện cho các nhà đầu tư theo chương trình EB- 5. Biểu mẫu hiện được chia thành hai phiên bản:

  • Mẫu I-526, Đơn xin Nhập cư của Nhà đầu tư Độc lập, sẽ được sử dụng bởi “các nhà đầu tư độc lập, những người không tìm cách gộp khoản đầu tư của họ với các nhà đầu tư bổ sung”.
  • Mẫu I-526E, Đơn xin Nhập cư của Nhà đầu tư trung tâm vùng, sẽ được sử dụng bởi “các nhà đầu tư nhập cư đang tìm cách gộp khoản đầu tư của họ với một hoặc nhiều nhà đầu tư bổ sung theo chương trình trung tâm vùng mới.”

USCIS cho biết Mẫu I-526E phản ánh yếu tố của chương trình trung tâm vùng mới, bao gồm khả năng kết hợp bằng chứng bằng cách tham khảo từ Mẫu I-956F.

USCIS cho biết kể từ ngày 12 tháng 7 năm 2022, các Mẫu I-526 và I-526E phải được nộp theo các yêu cầu mới của chương trình. Lệ phí nộp đơn là $3,675 USD cho mỗi mẫu đơn. Những người nộp Mẫu I-526E vào hoặc sau ngày 1 tháng 10 năm 2022 sẽ phải trả thêm $1,000 USD theo yêu cầu của Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022. Số tiền bổ sung này không áp dụng cho yêu cầu sửa đổi. Một khoản phí dịch vụ sinh trắc học riêng là $85 USD cũng được yêu cầu đối với mỗi người nộp đơn nộp đơn I-526E ban đầu. 

Đơn I-526

Đơn I-526E

Liên hệ NAT Investor để được tư vấn ngay hôm nay!

Hotline: 0932 325 325

Website: https://nat.org.vn/

Email: [email protected]

Địa chỉ: 

105 Cô Giang, P.Cô Giang, Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh

FanpageYoutubeTiktok