NAT Group Tháng Ba 16, 2022 0 Comments

Đạo luật EB-5: Tác động đến các trung tâm vùng và nhà phát triển

Bởi Luật sư Nicolai Hinrichsen, Stephen Yale-Loehr và Adam Schaye – VP Luật danh tiếng ở Mỹ, Mayer Miller

Cập nhật thông tin từ Văn phòng Luật sư Mayer Miller tại Hoa Kỳ, các Luật sư Nicolai Hinrichsen, Stephen Yale-Loehr và Adam Schaye đều thống nhất và đồng quan điểm về sự cải cách Đạo luật EB-5 năm 2022 đã tác động đến các trung tâm vùng và nhà phát triển, cụ thể như:

Tạo việc làm

Đạo luật EB-5 năm 2022 đã thực hiện một số thay đổi đối với các yêu cầu tạo việc làm đối với các dự án trung tâm vùng. Cụ thể, luật mới cho phép đáp ứng tối đa 90% yêu cầu tạo việc làm từ các công việc gián tiếp, nghĩa là mọi dự án của trung tâm vùng hiện phải cung cấp bằng chứng về việc tạo ra 10% việc làm trực tiếp. Tuy nhiên, luật mới giới hạn các công việc xây dựng gián tiếp ở mức 75% trong tổng số yêu cầu tạo việc làm. Những thay đổi này được thực hiện nhằm tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm đối với các dự án trung tâm vùng và đảm bảo rằng chúng thực sự tạo ra việc làm ở Hoa Kỳ.

Trợ cấp Visa, vùng TEA

Các khoản dành riêng cho thị thực đã được các bên liên quan EB-5 đàm phán rất nhiều, với các lợi ích cạnh tranh trong việc chỉ định các dự án cơ sở hạ tầng, đô thị và nông thôn. Đạo luật EB-5 năm 2022 phản ánh sự thỏa hiệp này, với 20% tổng số thẻ xanh EB-5 dành cho các dự án ở khu vực nông thôn, 10% ở các khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao và 2% cho “các dự án cơ sở hạ tầng”. 

Đạo luật EB-5 năm 2022 định nghĩa một dự án cơ sở hạ tầng là một dự án đầu tư vốn được quản lý bởi một tổ chức chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương, đồng thời cũng là tổ chức tạo việc làm hoặc doanh nghiệp thương mại mới. Dự án phải cung cấp tài chính để duy trì, cải thiện hoặc xây dựng một dự án công trình công cộng. 

Giám sát

Việc giám sát và tuân thủ của trung tâm vùng được cho là mối quan tâm chính của quốc hội trong việc thúc đẩy cải cách luật pháp đối với chương trình trung tâm vùng EB-5. Do đó, phạm vi rộng lớn của các điều khoản trong Đạo luật EB-5 năm 2022 ảnh hưởng đến hoạt động của trung tâm vùng là không có gì đáng ngạc nhiên. Những thay đổi này sẽ làm tăng đáng kể chi phí và độ phức tạp của việc điều hành một trung tâm vùng và hạn chế những người có thể tham gia vào chương trình trung tâm vùng EB-5.

Kiểm toán và Lưu giữ Hồ sơ

USCIS phải kiểm tra các trung tâm vùng ít nhất 5 năm một lần. Tài liệu của trung tâm vùng liên quan đến dự án đầu tư vốn, giấy chứng nhận và kiến ​​nghị của nhà đầu tư phải được lưu giữ trong 5 năm.

Báo cáo hàng năm 

Đây có thể sẽ là sự mở rộng của yêu cầu báo cáo hàng năm I-924A hiện tại. Các trung tâm vùng phải gửi báo cáo hàng năm nêu chi tiết các hoạt động và dữ liệu hoạt động và thương mại cho năm tài chính trước đó. Việc không tuân thủ sẽ dẫn đến khả năng bị đình chỉ hoặc cấm vĩnh viễn tham gia vào chương trình trung tâm vùng. Hơn nữa, báo cáo hàng năm phải được cung cấp cho các nhà đầu tư trong vòng 30 ngày kể từ ngày yêu cầu. 

Chứng nhận Tuân thủ Chứng khoán 

Trước khi USCIS chấp thuận bất kỳ I-924 nào cho việc chỉ định hoặc sửa đổi ban đầu, các trung tâm vùng phải tiến hành điều tra thẩm định để đảm bảo rằng trung tâm vùng và bất kỳ cá nhân nào có liên quan tuân thủ luật chứng khoán Hoa Kỳ. 

Quản lý Quỹ 

Đạo luật EB-5 năm 2022 thiết lập các thông số nghiêm ngặt để xử lý vốn EB-5. Cụ thể, các trung tâm vùng phải thiết lập các tài khoản ngân hàng “riêng biệt”, có lẽ là cho từng dự án đầu tư vốn hoặc NCE. Hơn nữa, NCE phải duy trì một “người quản lý quỹ” độc lập, người này phải là CPA, luật sư hoặc đại lý môi giới. Người quản lý quỹ phải giám sát và là người đồng ký kết đối với các giao dịch trong tài khoản riêng biệt. Ngoài ra, người quản lý quỹ phải cung cấp thông tin về tài khoản theo định kỳ cho các nhà đầu tư cá nhân. 

Quỹ liêm chính EB–5 

USCIS sử dụng ít nhất một phần ba số tiền gửi vào quỹ để theo dõi và điều tra “các sự kiện và hoạt động liên quan đến chương trình EB-5” và sự tuân thủ của nhà đầu tư với các quy tắc về nguồn quỹ. Số dư của quỹ có thể được sử dụng rộng rãi hơn để điều tra gian lận hoặc các tội phạm khác ở Hoa Kỳ. Nếu một trung tâm vùng có 20 nhà đầu tư trở xuống thì trung tâm đó phải trả khoản phí $10,000 USD vào quỹ liêm chính. Mặt khác, phí hàng năm phải trả là $20,000 USD. 

Đạo luật Cải cách EB-5 sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào và tác động ra sao đối với các đại lý, văn phòng Di trú Nước ngoài? Đây có lẽ là bài viết được nhiều quý nhà đầu tư quốc tế quan tâm nhất bởi ảnh hưởng trực tiếp đến sự lựa chọn Công ty tư vấn Di trú sở tại. NAT Investor mời nhà đầu tư tham khảo bài viết tiếp theo Đạo luật EB-5 năm 2022: Sự tác động đối với Đại lý Di trú Nước ngoài.

Liên hệ NAT Investor để được tư vấn ngay hôm nay!

Hotline: 0932 325 325

Website: https://nat.org.vn/

Email: [email protected]

Địa chỉ: 

105 Cô Giang, P.Cô Giang, Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh

Fanpage, Youtube, Tiktok