NAT Group Tháng Hai 12, 2022 0 Comments

EB-5 gia hạn ngắn hạn khác mà không cần ủy quyền lại cho trung tâm vùng

Chương trình Trung tâm Vùng EB-5 tiếp tục mất hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021.

Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua một nghị quyết để tài trợ cho Chính phủ Liên bang cho đến ngày 11 tháng 3 năm 2022. Điều này giúp lãnh đạo Quốc hội tại Hạ viện và Thượng viện có thêm thời gian để tìm ra Dự luật Omnibus dài hạn mà chúng tôi hy vọng sẽ bao gồm uỷ quyền lại Trung tâm vùng EB-5. 

Hiện tại, lựa chọn EB-5 là chương trình trực tiếp yêu cầu tạo ra các công việc làm thường xuyên toàn thời gian cho mỗi nhà đầu tư. WR đã xem dự thảo luật từ Hạ viện sẽ ủy quyền lại chương trình EB-5 cho đến năm 2027, cho phép tất cả các nhà đầu tư hiện tại hoàn tất quy trình nhập cư Hoa Kỳ. Dự luật đang tăng số tiền đầu tư tối thiểu từ $500,000 USD lên $700,000 USD cho hồ sơ Việc làm mục tiêu/nông thôn. Vẫn còn phải xem dự luật này sẽ được đối chiếu như thế nào với Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 do Thượng nghị sĩ Leahy và Grassley đề xuất vào năm ngoái.

Cũng có thể Quốc hội sẽ thông qua một nghị quyết ngắn hạn khác vào cuối năm và việc ủy ​​quyền lại chương trình EB-5 có thể được đưa vào cùng với các Chương trình Liên bang khác chẳng hạn như Chương trình Bảo hiểm Quốc gia, lợi ích thực phẩm SNAP, EVerify… Sự chậm trễ gây khó chịu nhưng với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 6 tháng 11 năm 2022, ưu tiên dường như là kiểm soát quốc hội, chứ không phải cải cách nhập cư. Trước đây, EB-5 thu hút được sự ủng hộ vì tạo ra việc làm và mang lại vốn nhưng cảm giác chương trình cần được cập nhật sau 30 năm để cung cấp các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư bao gồm các điều khoản về tính liêm chính mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật khi thông tin bổ sung trở nên rõ ràng.

Đối với các bài viết trước về chủ đề này, vui lòng xem:

Từ ngày 30 tháng 6 năm 2021 https://wolfsdorf.com/uscis-releases-guidance-on-eb-5-regional-center-lapse/

Từ ngày 30 tháng 9 năm 2021 https://wolfsdorf.com/update-on-the-eb-5-regional-center-program/

Từ ngày 8 tháng 12 năm 2021 https://wolfsdorf.com/frequently-asked-questions-on-the-eb-5-regional-center-program-in-december-2021/

Từ ngày 6 tháng 1 năm 2022 https://wolfsdorf.com/eb-5-investor-program-january-2022-update/

Liên hệ NAT Investor để được tư vấn ngay hôm nay!

Hotline: 0932 325 325

Website: https://nat.org.vn/

Email: [email protected]

Địa chỉ: 

105 Cô Giang, P.Cô Giang, Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh

Fanpage, Youtube, Tiktok