NAT Group Tháng Một 31, 2023 0 Comments

Gia hạn hiệu lực thẻ xanh cho thường trú nhân

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đang gia hạn hiệu lực của thẻ Thường trú nhân (Thẻ Xanh) cho những người bảo lãnh nộp đúng Mẫu I-751 (Đơn xin Hủy bỏ Điều kiện về Cư trú) hoặc Mẫu I-829 (Đơn yêu cầu của Nhà đầu tư về việc Xóa bỏ Điều kiện về Cư trú) trong 4 năm sau ngày hết hạn của thẻ. Thay đổi này bắt đầu vào ngày 11 tháng 1 năm 2023 đối với Mẫu I-829 và vào ngày 25 tháng 1 năm 2023 đối với Mẫu I-751. Trước đây, các hình thức này có giá trị trong 2 năm.

USCIS cho biết họ đang thực hiện thay đổi này để phù hợp với thời gian xử lý hiện tại đối với Mẫu I-751 và Mẫu I-829. USCIS cập nhật thông báo nhận Mẫu I-751 và Mẫu I-829 để gia hạn hiệu lực của thẻ xanh trong 48 tháng cho những cá nhân có Mẫu I-751 hoặc Mẫu I-829 mới nộp. Cơ quan sẽ cấp thông báo biên nhận mới cho những thường trú nhân có đủ điều kiện, những người trước đây đã nhận được thông báo với thời gian gia hạn ngắn hơn 48 tháng và những trường hợp vẫn đang chờ xử lý. Các thông báo biên nhận này có thể được xuất trình cùng với thẻ xanh đã hết hạn làm bằng chứng về tình trạng tiếp tục trong khi vụ việc vẫn đang chờ xử lý với USCIS, cơ quan này cho biết: “Bằng cách xuất trình thông báo biên nhận cập nhật cùng với Thẻ xanh đã hết hạn, bạn vẫn được phép làm việc và đi lại trong 48 tháng kể từ ngày hết hạn Thẻ xanh”.

Đơn I-751

Đơn I-829

Liên hệ NAT Investor để được tư vấn ngay hôm nay!

Hotline: 0932 325 325

Website: https://nat.org.vn/

Email: [email protected]

Địa chỉ: 

105 Cô Giang, P.Cô Giang, Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh

FanpageYoutubeTiktok