NAT Group Tháng Mười Một 9, 2021 0 Comments

Nhà đầu tư và luật sư hãy thận trọng

Bởi tác giả là Joseph BarnettBernard Wolfsdorf, thay mặt Ủy ban EB-5 của AILA

Gần đây đã có rất nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư nhập cư tiềm năng đối với EB-5 trực tiếp. Điều này một phần là do chương trình Trung tâm vùng EB-5 phổ biến hơn đang chờ cấp phép lại và yêu cầu đầu tư tối thiểu hiện tại là $500,000 USD trong Vùng TEA [1]. Do đó, Ủy ban EB-5 của AILA muốn chia sẻ suy nghĩ của họ về các vấn đề cụ thể liên quan đến việc đại diện cho các khách hàng EB-5 trực tiếp, vì có một tỷ lệ cao các trường hợp EB-5 trực tiếp đang gặp khó khăn.

Phạm vi đại diện hạn chế

Là luật sư, chúng ta có thể dựa vào các chuyên gia bên ngoài (chẳng hạn như kế toán và cố vấn kinh doanh) để đưa ra lời khuyên trong các lĩnh vực mà chúng ta không đủ năng lực để xử lý. Để trở thành một luật sư nhập cư giỏi và tư vấn cho khách hàng về thị thực nhà đầu tư, không yêu cầu mọi luật sư xử lý các trường hợp này phải có năng lực về thuế, kinh doanh và kế toán, vốn là một phần quan trọng của khuôn khổ EB-5. Đúng khi nói rằng EB-5 yêu cầu một nhóm bao gồm luật sư nhập cư, luật sư công ty, luật sư nhượng quyền thương mại, luật sư chứng khoán, người viết kế hoạch kinh doanh, kế toán, nhân viên ngân hàng và danh sách này tiếp tục tùy thuộc vào mức độ phức tạp của thỏa thuận. Để giảm thiểu rủi ro, vai trò cụ thể của luật sư di trú phải được xác định rõ ràng trong thỏa thuận đại diện cho khách hàng. Luật sư EB-5 nên xem xét các thỏa thuận này một cách cẩn thận để đảm bảo khách hàng hiểu rõ về những gì luật sư sẽ không xử lý như một phần của quy trình và đại diện EB-5. Làm việc với các doanh nhân trong các dự án đầu tư trực tiếp có thể là một thách thức vì các doanh nhân nước ngoài thường không có đội ngũ chuyên gia đầy đủ và họ thường muốn tránh chi tiền cho các dịch vụ chuyên nghiệp bổ sung vì ở nước sở tại, một luật sư có thể xử lý mọi việc. 

Tư vấn đầu tư

Hãy cẩn thận khi đưa ra ý kiến ​​của bạn cho khách hàng về giá trị kinh tế của một khoản đầu tư hoặc đưa ra lời khuyên về việc liệu dự án có đại diện cho một “khoản đầu tư tài chính tốt” hay không. Hầu hết các nhà đầu tư nhập cư đều hiểu sự phức tạp xung quanh việc lựa chọn dự án EB-5 và sẵn sàng thuê chuyên gia thẩm định hoặc cố vấn tài chính trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Trừ khi luật sư cũng là cố vấn đầu tư được cấp phép[2] hoặc đại lý môi giới đã đăng ký, luật sư chỉ nên đưa ra lời khuyên về các khía cạnh tuân thủ nhập cư của dự án EB-5. Hơn nữa, luật sư có thể dễ bị buộc tội hoạt động như một cố vấn đầu tư không có giấy phép. Các luật sư EB-5 nên khuyến nghị khách hàng sử dụng dịch vụ của một cố vấn tài chính được cấp phép để tư vấn về các khía cạnh tài chính và đầu tư của một dự án EB-5 cụ thể. 

Kế hoạch kinh doanh đáng tin cậy

Đối với EB-5, việc nộp một kế hoạch kinh doanh “đáng tin cậy” để chứng minh khả năng tạo việc làm trong tương lai là điều cần thiết. Mặc dù điều quan trọng là phải xem xét một kế hoạch kinh doanh để đảm bảo tuân thủ Matter of Ho. Hầu hết các doanh nhân sẽ được hưởng lợi từ việc thuê một người viết kế hoạch kinh doanh chuyên nghiệp để đảm bảo kế hoạch kinh doanh được trình bày chuyên nghiệp, làm tăng thêm độ tin cậy của vụ việc và đảm bảo tuân thủ EB-5.

Thực hiện kế hoạch kinh doanh

Điều quan trọng là phải thông báo cho khách hàng rằng việc chuẩn bị và thực hiện kế hoạch kinh doanh là hai nhiệm vụ riêng biệt – đảm bảo rằng nhà đầu tư hiểu các lĩnh vực khác của luật tiểu bang và liên bang (nhân sự, thuế, phân vùng và quyền lợi, v.v.) phải được tuân thủ để điều hành một doanh nghiệp hợp pháp của Hoa Kỳ. Hơn nữa, USCIS thường sẽ đưa ra Yêu cầu về Bằng chứng đối với trường hợp EB-5 ở giai đoạn xem xét I-526 chỉ để xác định xem kế hoạch kinh doanh có được thực hiện hay không và việc làm có thực sự được tạo ra hay không. 

Đơn I-526

Mua một doanh nghiệp hiện có

Hãy cẩn thận khi khách hàng muốn mua một doanh nghiệp hiện có, vì việc mua một doanh nghiệp từ một người nào đó thường không tạo ra một khoản đầu tư EB-5 đủ điều kiện, trong đó tiền được chuyển cho người bán chứ không phải cho NCE. USCIS cũng có các tiêu chuẩn liên quan đến “việc mua một doanh nghiệp hiện có và đồng thời tái cơ cấu hoặc tổ chức lại để tạo ra một doanh nghiệp thương mại mới”. USCIS dựa vào Matter of Soffici, 22 I&N Dec. 158 (AAO 1998) để từ chối những trường hợp cố gắng đáp ứng yêu cầu này. 

Sáng tạo vị thế

Nhà đầu tư nhập cư phải đáp ứng yêu cầu tạo việc làm bằng cách chứng minh rằng ít nhất 10 vị trí toàn thời gian (tối thiểu 35 giờ một tuần) dành cho nhân viên đủ điều kiện. Mỗi nhân viên nên phù hợp với một vị trí cụ thể được liệt kê trong kế hoạch kinh doanh. Nếu có sự chia sẻ công việc thì bạn nên ghi lại chính xác chức danh, nhiệm vụ, số giờ làm việc hàng tuần và nhân viên nào đang chia sẻ vị trí đó. Ngoài ra, hãy sẵn sàng tư vấn cho nhà đầu tư về việc sa thải nhân viên, các vị trí chưa được tuyển dụng hoặc thậm chí các vấn đề như nghỉ thai sản có thể ảnh hưởng đến trường hợp EB-5 của họ như thế nào. 

Tuân thủ I-9s và E-Verify

Điều quan trọng là việc tiếp nhận nhân viên của NCE phải được thực hiện hợp pháp và tuân thủ các quy tắc I-9. Tư vấn cho khách hàng đăng ký E-Verify để có bằng chứng rõ ràng rằng nhân viên đủ điều kiện là “Người lao động Hoa Kỳ”. Nhân viên đủ điều kiện bao gồm công dân Hoa Kỳ và thường trú nhân. USCIS có thể yêu cầu bằng chứng về tình trạng công dân, điều này đặt NCE vào một tình huống khó khăn vì họ phải tránh phân biệt đối xử về quyền công dân trong quá trình xử lý I-9. Tư vấn cho khách hàng giữ các bản sao tài liệu chứng minh tính đủ điều kiện làm việc và thực hiện kiểm tra I-9 trước khi nộp I-829.

Đơn I-829

Công việc phải kéo dài bao lâu?

Yêu cầu tạo việc làm được đáp ứng nếu nhà đầu tư có thể chứng minh rằng ít nhất 10 công việc toàn thời gian cho nhân viên và những công việc đó được coi là công việc lâu dài. Khi 10 vị trí toàn thời gian dành cho người lao động Hoa Kỳ đủ tiêu chuẩn không được duy trì trong 2 đầu tiên của tình trạng thường trú nhân có điều kiện. USCIS sẽ tìm cách tạo việc làm tạm thời để đáp ứng các yêu cầu của EB-5, sau đó là sa thải và giảm số lượng nhân viên trong thời gian dài hơn.

Những ý kiến ​​khác

Các khoản đầu tư EB-5 vào các công ty có sắp xếp công việc này sẽ dẫn đến sự giám sát kỹ lưỡng hơn.

Thời gian xét xử trong lịch sử ngày càng dài hơn, với các đơn I-526 EB-5 thường mất 2-3 năm để xét xử. Cùng với khả năng tồn đọng thị thực, người nộp đơn cần thận trọng và tính toán ngày hết tuổi của trẻ em bất cứ khi nào có thể.

EB-5 là một lĩnh vực phức tạp và các luật sư xử lý các trường hợp này nên đọc quy chế và các quy định cũng như chi trả các Lựa chọn Nhập cư của AILA dành cho Nhà đầu tư và Doanh nhân. Đồng tư vấn với các luật sư EB-5 có kinh nghiệm thường được khuyến khích cho đến khi nhà đầu tư hiểu rõ hơn về EB-5.

Đặc biệt cảm ơn các thành viên Ủy ban EB-5 của AILA là Phuong Le, Michele Francett và Jennifer Hermansky

[1] Vào tháng 6 năm 2021, Tòa án Quận Bắc California, trong vụ Behring kiện Wolf, Vụ kiện số 20-cv-09263-JSC (ngày 22 tháng 6 năm 2021), đã hủy bỏ các quy định EB-5 tháng 11 năm 2019 mà tăng số tiền đầu tư tối thiểu lên $900,000 USD cho vùng TEA và $1,800,000 USD cho vùng không thuộc TEA. (trích dẫn)

[2] Đáng chú ý, có một loại trừ đối với định nghĩa “cố vấn đầu tư” theo Đạo luật Cố vấn Đầu tư Hoa Kỳ năm 1940 dành cho luật sư nếu lời khuyên tài chính là “ngẫu nhiên đối với thực tiễn nghề nghiệp của họ” SEC xem xét các yếu tố sau khi đánh giá liệu lời khuyên có phải là ngẫu nhiên đối với một nghề hay không: (i) liệu chuyên gia có tự coi mình là cố vấn đầu tư hay không; (ii) liệu lời khuyên có liên quan hợp lý đến các dịch vụ chuyên nghiệp được cung cấp hay không; và (iii) liệu phí dịch vụ tư vấn có dựa trên cùng các yếu tố xác định phí thông thường của chuyên gia hay không. (trích dẫn)

Liên hệ NAT Investor để được tư vấn ngay hôm nay!

Hotline: 0932 325 325

Website: https://nat.org.vn/

Email: [email protected]

Địa chỉ: 

105 Cô Giang, P.Cô Giang, Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh

Fanpage, Youtube, Tiktok