NAT Group Tháng Tư 6, 2020 0 Comments

Phân tích xu hướng xử lý nhanh EB-5 gần đây

Bởi: Joseph Barnett

Thời gian là điều cốt yếu, đặc biệt là trong quá trình xử lý hồ sơ và đơn xin EB-5. Mặc dù Văn phòng Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư (“IPO”) đã tăng nhân viên và tổ chức lại các nhóm xem xét của mình để xử lý hiệu quả hơn trong những năm gần đây, nhưng việc xét duyệt EB-5 vẫn tồn tại quá lâu. Theo ảnh chụp màn hình trang web ngày 3 tháng 9 năm 2018 của USCIS, trung bình mất khoảng 20-26 tháng để xét duyệt I-526 và 19,5 – 25,5 tháng đối với xét duyệt I-924. 

Bài viết này trước đây đã được đăng trên Tạp chí Kinh doanh Trung tâm Khu vực. Phiên bản đầy đủ của tạp chí có thể được xem toàn bộ tại đây.

Xử lý nhanh cho các quốc gia sắp bị tồn đọng có hữu ích không?

Xử lý nhanh đang được quan tâm hiện nay đối với người Ấn Độ và một số người Hàn Quốc và có thể đối với các công dân Đài Loan và Brazil muốn nhận được sự chấp thuận của Mẫu I-526 trước khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (“DOS”). Các cá nhân cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ cũng có thể điều chỉnh tình trạng và được phép làm việc và đi lại trong thời gian này. Vì lý do này, khả năng xử lý nhanh I-526 hoặc I-924 đã trở thành một công cụ tiếp thị mạnh mẽ. Do đó, điều quan trọng đối với các nhà đầu tư, trung tâm khu vực và nhà phát triển Hoa Kỳ là phải hiểu cách đủ điều kiện nhận lợi ích như vậy.

Đẩy nhanh tiêu chí

USCIS đã thiết lập các tiêu chí giải quyết nhanh cấp quốc gia cho tất cả các đơn yêu cầu và đơn đăng ký và sẽ xem xét tất cả các yêu cầu nhanh từng trường hợp. Đương đơn có trách nhiệm chứng minh rằng một hoặc nhiều tiêu chí giải quyết nhanh sau đây đã được đáp ứng:

  • Tổn thất tài chính nghiêm trọng cho công ty hoặc cá nhân
  • Trường hợp khẩn cấp
  • Lý do nhân đạo
  • Một tổ chức phi lợi nhuận có yêu cầu thúc đẩy lợi ích văn hóa và xã hội của Hoa Kỳ
  • Bộ Quốc phòng hoặc tình hình lợi ích quốc gia

Có hai chìa khóa để thành công với yêu cầu giải quyết nhanh: cung cấp dữ liệu khách quan, đáng tin cậy để hỗ trợ cho tiêu chí giải quyết nhanh và thu hút sự quan tâm của người xem xét USCIS. Cả hai chiến lược nên được sử dụng để chứng minh những tác động tàn phá sẽ xảy ra đối với một dự án EB-5 hoặc nhà đầu tư nếu không được xử lý nhanh. Thư ủng hộ từ các Hạ nghị sĩ hoặc Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, các cơ quan liên bang hoặc tiểu bang hoặc các tổ chức phát triển kinh tế địa phương. Một cuộc thảo luận chi tiết về tổn thất tài chính nghiêm trọng là cần thiết để tạo ra một câu chuyện “dễ chịu” để USCIS phê duyệt yêu cầu giải quyết nhanh.

Khi xem xét “lợi ích hấp dẫn của USCIS” là gì, thì có thể xem xét các yếu tố được nêu trong Matter of Mississippi Phosphate (AAU ngày 21 tháng 7 năm 1992) liên quan đến các mục tiêu quốc gia đối với các đơn xin Miễn trừ Quyền lợi Quốc gia EB-2 , chẳng hạn như cải thiện tiền lương và điều kiện làm việc của công nhân Hoa Kỳ; cải thiện các chương trình giáo dục và đào tạo cho trẻ em Hoa Kỳ và những người lao động có trình độ thấp; cải thiện chăm sóc sức khỏe; cung cấp nhà ở hợp túi tiền hơn cho những cư dân Hoa Kỳ, cải thiện môi trường của Hoa Kỳ,…

Cũng có thể xem xét các chiến lược như các công ty tài trợ cho nghệ sĩ có khả năng đặc biệt gia hạn thị thực O-1 khi một sự kiện lưu diễn chuẩn bị diễn ra được lên lịch trong thời gian thời gian sắp tới và sự hiện diện của các nghệ sĩ là cần thiết cho một buổi biểu diễn. Ở đây, tổn thất tài chính nghiêm trọng đối với công ty Hoa Kỳ được thể hiện thông qua viễn cảnh mất doanh thu; mất tiền đặt cọc không hoàn lại để đảm bảo địa điểm và thậm chí cả những tổn thất liên quan đến uy tín và danh tiếng của công ty. Tương tự như vậy, đơn bảo lãnh dựa trên gia đình hoặc đơn xin giấy thông hành có thể được tiến hành để thăm người thân trong gia đình bị bệnh nặng trước khi họ qua đời. Bằng chứng hỗ trợ có thể bao gồm hồ sơ bệnh viện hoặc thư của bác sĩ về tình trạng sức khỏe xấu đi của người thân.

Mặt khác, các yêu cầu giải quyết nhanh có thể không khả thi dựa trên tình trạng khó khăn do “các thỏa thuận tài chính tự áp đặt”, chẳng hạn như ký quỹ hoặc các thỏa thuận khác quy định rằng vốn EB-5 có thể không được giải ngân cho đến khi I-526 được chấp thuận. Các yêu cầu khẩn cấp thường bị từ chối nếu không có bằng chứng thuyết phục hỗ trợ cho các tiêu chí chính thức của USCIS.

Không lời hứa

Có một sự khác biệt lớn giữa “Xử lý cao cấp” và “Xử lý nhanh”. Theo dịch vụ xử lý cao cấp, USCIS đảm bảo xử lý 15 ngày theo lịch đối với một số đơn. Xử lý cao cấp hiện không có sẵn cho danh mục EB-5. Mặt khác, với yêu cầu xử lý nhanh, đương đơn chỉ yêu cầu USCIS xem xét đơn yêu cầu nhập cư nhanh hơn .

Mặc dù các giai thoại liên quan đến xử lý nhanh đối với các trường hợp EB-5 dường như chỉ ra rằng IPO đã chấp thuận các đơn I-526 trong vòng 9 ngày hoặc 60 đến 120 ngày sau khi nộp đơn, nên thận trọng: việc phê duyệt các yêu cầu khẩn cấp chỉ đơn thuần là đưa vụ việc ra trước nhân viên IPO nhanh hơn; nó sẽ không đẩy nhanh thời gian xem xét thực tế. Ngoài ra, nhiều lần, một nhóm nhân viên IPO gồm 2-3 cá nhân sẽ xem xét các đơn I-526 liên quan đến cùng một dự án EB-5 và các phê duyệt có thể được đưa ra theo nhóm, bất chấp sự khác biệt về ngày nộp đơn. Các trung tâm vùng và luật sư nhập cư nên thận trọng trong việc đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào về thời gian.

Thực hiện yêu cầu khẩn cấp

Có nhiều cách để yêu cầu xử lý nhanh. Đối với các đơn đăng ký EB-5 mới, yêu cầu có thể được gửi tới USCIS cùng với đơn đăng ký giấy Mẫu I-526, Mẫu I-829 hoặc Mẫu I-924. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng USCIS nhận được hàng nghìn đơn yêu cầu EB-5 và điều quan trọng là nhân viên làm việc tại phòng tiếp nhận có thể dễ dàng phân biệt giữa các trường hợp sẽ được xử lý bình thường và những trường hợp liên quan đến yêu cầu giải quyết nhanh. Chúng tôi đề xuất rằng một yêu cầu khẩn cấp được gửi dưới dạng một gói riêng biệt với trang bìa sáng màu được đính kèm với đơn EB-5. Ngoài ra, sau khi nhận được thông báo biên nhận, luật sư nên liên hệ với IPO qua email để thông báo cho văn phòng rằng yêu cầu giải quyết nhanh đã được đưa vào đơn đăng ký. Cuối cùng, các luật sư nên khôn ngoan hỏi IPO về tình trạng của yêu cầu khẩn cấp để đảm bảo nó không bị thất lạc trong tất cả các hồ sơ.

Đối với đơn đăng ký EB-5 đang chờ xử lý, nhà đầu tư hoặc Trung tâm khu vực có thể viết thư cho Văn phòng Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư tại [email protected] và kèm theo bằng chứng hỗ trợ để chứng minh rằng ít nhất một trong các tiêu chí khẩn cấp đã được đáp ứng.

Trong trường hợp Mẫu I-526 hoặc Mẫu I-924 bị từ chối, có một cách để nộp đơn kháng cáo lên Văn phòng Khiếu nại Hành chính (“AAO”) trong vòng 30 ngày kể từ ngày bị từ chối. AAO thường xử lý các kháng cáo theo thứ tự nhận được nhưng sẽ xem xét các yêu cầu giải quyết nhanh trên cơ sở từng trường hợp theo cùng tiêu chí do USCIS đặt ra. Để yêu cầu xử lý nhanh, người nộp đơn phải gửi hoặc fax một yêu cầu bằng văn bản tới AAO, nêu rõ trên thư xin việc rằng đó là “YÊU CẦU KHẨN” và bao gồm bằng chứng hỗ trợ để chứng minh rằng ít nhất một trong các tiêu chí xử lý nhanh đã được đáp ứng. Có vẻ như các yêu cầu xử lý nhanh đối với AAO có thể được thực hiện bằng cách liên hệ, qua điện thoại theo số 1-800-375-5283, Trung tâm Liên hệ của USCIS, nơi sẽ nhận yêu cầu và chuyển tiếp đến AAO. 

Các cuộc xúc tiến EB-5 gần đây

Các dự án được xúc tiến thành công nằm ở các vị trí địa lý có tỷ lệ thất nghiệp lâu dài cao hơn đáng kể so với yêu cầu theo định nghĩa TEA hiện tại và đã được USCIS nhận thấy là “vì lợi ích quốc gia”.

Hỗ trợ cho các đơn đăng ký xử lý nhanh bao gồm thông tin liên quan đến thiệt hại tài chính nghiêm trọng đối với công ty nếu thời hạn xây dựng cho dự án EB-5 không được đáp ứng cho các sự kiện quốc tế cấp cao đã lên lịch trước đó. Trường hợp khác, một trung tâm khu vực có thể chứng minh lợi ích đáng kể mà dự án EB-5 sẽ mang lại cho cộng đồng như cải thiện các tiện ích giao thông công cộng và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở các cộng đồng nông thôn hoặc vùng khó khăn, thông qua hỗ trợ bằng văn bản của địa phương có liên quan. và các cơ quan chính phủ liên bang. Có vẻ như sự hỗ trợ chính trị từ cả hai bên có thể giúp ích rất nhiều trong việc thuyết phục USCIS về “lợi ích quốc gia” của dự án EB-5.

Khả năng xử lý nhanh của dự án EB-5 là một cân nhắc quan trọng đối với các nhà đầu tư tiềm năng khi đưa ra quyết định đầu tư EB-5. Diện EB-5 có thể sẽ chứng kiến ​​sự gia tăng các yêu cầu giải quyết nhanh do thời gian chờ đợi Đơn I-526 nặng nề và tồn đọng visa EB-5. Tuy nhiên, vì xử lý nhanh được coi là một lợi ích thực sự đặc biệt.

Đơn I-526

Liên hệ NAT Investor để được tư vấn ngay hôm nay!

Hotline: 0932 325 325

Website: https://nat.org.vn/

Email: [email protected]

Địa chỉ: 

105 Cô Giang, P.Cô Giang, Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh

FanpageYoutubeTiktok