NAT Group Tháng Mười Một 7, 2022 0 Comments

Thẩm định dự án EB-5 sau Đạo luật liêm chính và cải cách năm 2022

EB-5 là một chương trình tạo việc làm với lợi ích dành cho nhà đầu tư được phép nhập cư và trở thành thường trú nhân Mỹ. Với việc thông qua Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 (“RIA”) năm 2022, Chương trình EB-5 đã có sự quan tâm trở lại. Một số khía cạnh của thẩm định EB-5 không thay đổi, RIA thiết lập những cân nhắc mới cho các nhà đầu tư EB-5 tiềm năng. 

  • Xử lý ưu tiên: RIA tuyên bố rằng USCIS “sẽ ưu tiên xử lý và xét xử các đơn yêu cầu cho khu vực nông thôn”, cho đến nay, USCIS vẫn chưa cung cấp bất kỳ sự rõ ràng nào về vấn đề này. Điều này khác với “xử lý nhanh”, luôn có thể được cấp dựa trên những cân nhắc cá nhân cụ thể (hoặc có khả năng liên quan đến dự án EB-5). Đọc Blog của WR Immigration về Xử lý nhanh.
  • Thị thực dành riêng: RIA “dành riêng” thị thực EB-5 có sẵn mỗi năm cho các khoản đầu tư mới vào các khu vực nông thôn hoặc tỷ lệ thất nghiệp cao để khuyến khích nhận thẻ xanh nhanh hơn cho công dân từ các quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ. Đọc bài viết chuyên sâu của Đối tác EB-5 của WR Immigration Joey Barnett được đăng trên Tạp chí Kinh doanh của Trung tâm Vùng để biết thêm thông tin.
  • Tạo việc làm: RIA giới hạn số lượng việc làm gián tiếp và việc làm ước tính được tạo ra bởi một doanh nghiệp thương mại mới hoặc tổ chức tạo việc làm ở mức 90% và 75% nếu quá trình xây dựng kéo dài dưới 2 năm và các nhà kinh tế sẽ cần điều chỉnh số liệu trong các báo cáo kinh tế. 
  • Quản lý quỹ: Toàn bộ phần của RIA liên quan đến “Quản lý quỹ”, một trong những biện pháp “liêm chính” lớn nhất. Mỗi doanh nghiệp thương mại phải có một quản trị viên quỹ độc lập để giám sát, theo dõi, phê duyệt và xác minh việc chuyển vốn EB-5. 
  • Chấm dứt Trung tâm Vùng: RIA cung cấp một số bảo hiểm cho các nhà đầu tư đã đầu tư vào một dự án liên kết với Trung tâm Vùng bị chấm dứt do không thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cung cấp thông tin và chứng nhận hàng năm hoặc tuân thủ các biện pháp liêm chính của RIA. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là đảm bảo tuân thủ các trách nhiệm đối với USCIS và doanh nghiệp thương mại mới được tài trợ, đồng thời doanh nghiệp thương mại mới sẵn sàng hành động trong trường hợp trung tâm khu vực bị USCIS chấm dứt hoạt động.

Liên hệ NAT Investor để được tư vấn ngay hôm nay!

Hotline: 0932 325 325

Website: https://nat.org.vn/

Email: [email protected]

Địa chỉ: 

105 Cô Giang, P.Cô Giang, Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh

FanpageYoutubeTiktok