NAT Group Tháng Bảy 25, 2023 0 Comments

USCIS cập nhật phương pháp khả dụng để quản lý đơn tồn đọng

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã ra thông báo vào ngày 18 tháng 7 năm 2023, rằng Sở đang cập nhật cách tiếp cận khả dụng của thị thực để quản lý tồn đọng của Mẫu I-526.

Cách tiếp cận mới liên quan đến việc nhóm các đơn yêu cầu có ngày nộp đơn vào hoặc trước ngày 30 tháng 11 năm 2019 mà dự án đã được xem xét và thị thực đã có sẵn. USCIS cho biết việc giao nhiều đơn xin xem xét liên quan đến cùng một doanh nghiệp thương mại mới cho cùng người xem xét sẽ cho phép họ xử lý các đơn xem xét đó hiệu quả hơn và giảm lượng hồ sơ tồn đọng.

USCIS cho biết cách tiếp cận mới này có hiệu lực từ tháng 7 năm 2023.

Đơn I-526

Liên kết liên quan:

Liên hệ NAT Investor để được tư vấn ngay hôm nay!

Hotline: 0932 325 325

Website: https://nat.org.vn/

Email: [email protected]

Địa chỉ: 

105 Cô Giang, P.Cô Giang, Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh

FanpageYoutubeTiktok