NAT Group Tháng Mười Hai 27, 2022 0 Comments

USCIS nhận xét về biểu mẫu EB-5 dành cho nhà đầu tư

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) xin ý kiến ​​cho đến ngày 23 tháng 1 năm 2023, trên hai biểu mẫu liên quan đến chương trình Trung tâm Khu vực EB-5.

USCIS giải thích rằng vào ngày 15 tháng 3 năm 2022, Tổng thống Biden đã ký Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022. Theo đó, USCIS đã chia Mẫu I-526 trước đây, Đơn xin nhập cư của Doanh nhân nước ngoài, thành hai phiên bản: Mẫu I-526, Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư độc lập và Mẫu I-526E, Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư trung tâm khu vực. USCIS cho biết hai biểu mẫu riêng biệt nhằm mục đích sắp xếp hợp lý hơn quy trình xem xét; cụ thể, Mẫu I-526 sẽ được sử dụng bởi Nhà đầu tư Độc lập và Mẫu I-526E sẽ được sử dụng bởi một nhà đầu tư tập hợp khoản đầu tư của họ với một hoặc nhiều người nhập cư đủ điều kiện. USCIS bắt đầu chấp nhận các Biểu mẫu I-526 và I-526E mới vào ngày 12 tháng 7 năm 2022. USCIS cho biết họ sẽ tiếp tục xem xét tất cả các Biểu mẫu I-526 được nộp trước ngày 15 tháng 3 năm 2022 (ngày ban hành Cải cách và Liêm chính EB-5 Đạo luật năm 2022), theo các yêu cầu về tính đủ điều kiện hiện hành tại thời điểm nộp đơn yêu cầu.

Vào ngày 24 tháng 6 năm 2022, trong vụ kiện Behring và Mayorkas, Tòa án Quận Bắc California đã ra lệnh sơ bộ cho USCIS “hủy cấp phép các trung tâm vùng được chỉ định trước đó” bao gồm “xử lý các đơn I-526 mới”. Vào ngày 1 tháng 9 năm 2022, Tòa án Quận của Hoa Kỳ ở phía Behring đã phê chuẩn một thỏa thuận dàn xếp giữa các bên. USCIS cho biết họ đang làm việc để xác định thay đổi đối với Biểu mẫu I-526 và I-526E là cần thiết.

Đơn I-526

Đơn I-526E

Liên hệ NAT Investor để được tư vấn ngay hôm nay!

Hotline: 0932 325 325

Website: https://nat.org.vn/

Email: [email protected]

Địa chỉ: 

105 Cô Giang, P.Cô Giang, Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh

FanpageYoutubeTiktok