NAT Group Tháng Ba 7, 2022 0 Comments

USCIS ra mắt phí $20,000 USD cho EB-5

Bộ An ninh Nội địa đã đăng thông báo Đăng ký Liên bang cho các bên liên quan EB-5 rằng USCIS sẽ bắt đầu thu tiền cho Quỹ Liêm chính EB-5 để quản lý Chương trình Trung tâm Khu vực EB-5, theo yêu cầu của Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022.

Marko Issever , giám đốc điều hành của America EB5 Visa, LLC cho biết: “Miễn là việc thu khoản phí này đạt được mục đích đã định, nó sẽ được tất cả các bên liên quan đến EB-5 hoan nghênh”.

Bắt đầu từ ngày 2 tháng 3 năm 2023, USCIS sẽ thu một khoản phí hàng năm từ mỗi trung tâm khu vực được chỉ định để tài trợ cho Quỹ Liêm chính EB-5. Phí hàng năm là $10,000 USD đối với các trung tâm khu vực EB-5 có 20 nhà đầu tư trở xuống và phí là $20,000 USD đối với các trung tâm khu vực có hơn 20 nhà đầu tư. Lệ phí có thể được thanh toán trực tuyến qua Pay.gov, được quản lý bởi Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Cảnh báo nêu rõ rằng phí nộp đơn cho Mẫu I-526E , Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư Trung tâm Khu vực đã tăng thêm $1,000 USD vào ngày 1 tháng 10 năm 2022, bao gồm cả phí Quỹ Liêm chính.

“Điều này bổ sung cho việc tăng lệ phí nộp đơn $1,000 USD gần đây đối với I-526E và đề xuất tăng lớn về lệ phí nộp đơn cho người xin thị thực. Điều tồi tệ hơn là thời gian xét xử ngày càng dài hơn bất chấp tất cả các khoản phí đã thu khiến người ta tự hỏi tất cả số tiền này được sử dụng để làm gì?” Wolfsdorf nói.

Cảnh báo cho biết cơ quan này có thể sử dụng các khoản phí từ Quỹ Liêm chính EB-5 “để phát hiện và điều tra hành vi gian lận và các tội phạm nhập cư khác”. Cơ quan này cho biết họ sẽ bắt đầu thu phí trả chậm kể từ tháng 10 năm 2023 đối với các khoản thanh toán quá hạn hơn 30 ngày. Cơ quan này cho biết họ sẽ sớm công bố số tiền phạt muộn và quy trình thu tiền phạt đó.Các trung tâm khu vực EB-5 có thể bị chấm dứt hợp đồng nếu không thanh toán phí. Trước khi gửi thông báo chấm dứt, cơ quan sẽ gửi thông báo về ý định chấm dứt và cơ hội cung cấp bằng chứng rằng phí đã được thanh toán đúng hạn, theo thông báo.

“Tất cả chúng ta đều biết rằng USCIS không đủ nhân lực để xử lý hồ sơ tồn đọng hiện tại. RIA cũng yêu cầu xét xử nhanh hơn nhiều. Vì họ không thể chuyển các khoản phí này để giải quyết các vấn đề cấp bách khác, nên chúng tôi phải tìm cách giải quyết công việc tồn đọng,” Issever nói.

Liên hệ NAT Investor để được tư vấn ngay hôm nay!

Hotline: 0932 325 325

Website: https://nat.org.vn/

Email: [email protected]

Địa chỉ: 

105 Cô Giang, P.Cô Giang, Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh

Fanpage, Youtube, Tiktok