NAT Group Tháng Ba 7, 2023 0 Comments

USCIS thu khoản phí khổng lồ cho quỹ liêm chính EB-5

Bộ An ninh Nội địa (DHS) đã công bố Đăng ký Liên bang vào ngày 2 tháng 3 năm 2023, thông báo các khoản phí hàng năm sẽ được thu cho Quỹ Liêm chính EB-5. Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) cho biết họ sẽ sử dụng quỹ chủ yếu để quản lý Chương trình Trung tâm Vùng EB-5. Theo yêu cầu của Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2022, phí là $20,000 USD cho các trung tâm vùng có hơn 20 nhà đầu tư và $10,000 USD cho những trung tâm có 20 nhà đầu tư trở xuống.

Khoản thanh toán phí năm 2023 hạn vào ngày 1 tháng 4 năm 2023 và các trung tâm khu vực phải thanh toán phí trực tuyến trực tiếp tại Pay.gov, một hệ thống do Bộ Tài chính Hoa Kỳ quản lý. Bắt đầu từ năm 2024 (tháng 10 năm 2023), phí sẽ đến hạn vào ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10.

Ngoài ra, DHS cho biết, phí nộp đơn cho Mẫu I-526E, Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư Trung tâm Vùng, đã tăng thêm $1,000 đô USD vào ngày 1 tháng 10 năm 2022, bao gồm phí Quỹ Liêm chính.

Đơn I-526E

USCIS cho biết họ sẽ không áp dụng phí trả chậm đối với các khoản thanh toán đến hạn vào năm 2023. Cơ quan này sẽ bắt đầu áp dụng phí trả chậm vào tháng 10 năm 2023 đối với bất kỳ khoản thanh toán nào được thực hiện muộn hơn 30 ngày so với ngày đáo hạn. USCIS cho biết họ sẽ thông báo số tiền phạt nộp muộn và quy trình thu tiền phạt sau.

Theo luật EB-5 mới, USCIS phải chấm dứt chỉ định của bất kỳ trung tâm vùng nào không thanh toán phí trong vòng 90 ngày kể từ ngày đến hạn. Việc chấm dứt sẽ không tự động và USCIS sẽ cung cấp thông báo về ý định chấm dứt và cơ hội chứng minh rằng khoản phí đã được thanh toán với số tiền phù hợp trong vòng 90 ngày kể từ ngày đáo hạn trước khi gửi thông báo chấm dứt.

Liên kết liên quan:

Liên hệ NAT Investor để được tư vấn ngay hôm nay!

Hotline: 0932 325 325

Website: https://nat.org.vn/

Email: [email protected]

Địa chỉ: 

105 Cô Giang, P.Cô Giang, Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh

FanpageYoutubeTiktok